RS Siti Khodijah Pekalongan

Berawal dari sebuah BKIA yang didirikan pada tahun 1962, dan kemudian berkembang di tahun 1971 menjadi Klinik Bersalin “Siti Khodijah”. Dengan bertambahnya tenaga bidan, dan konsulen dokter Spesialis Kandungan, status Klinik Bersalin meningkat menjadi Rumah Sakit Bersalin “Siti Khodijah” pada tahun 1976 dan satu tahun setelahnya Rumah Sakit menaikan status menjadi Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit ini merupakan amal usaha milik Al–Irsyad Al–Islamiyyah Cabang Pekalongan yang di kelola oleh Yayasan Al – Irsyad Al Islamiyyah Pekalongan.